Látványbeton
Az utóbbi években a látványbetonok iránt megnövekedett érdeklődés a CLC-Construct Kft-re is hatással volt. Egyre több felkérést, megbízást kapunk látványbeton szerkezetek kivitelezésére.

A látszóbeton megfogalmazása és magyarországi értelmezése folyamatosan változik. A látszóbeton, mint fogalom elcsépelt, értelmezhetetlen, mindenki mást és mást ért alatta. Van, akinek a légbuborékos, síkfogas struktúrált felület jelenti a látszóbetont, míg van akinek a teljesen sík, homogén felület az igénye.

Mi, a kivitelezés során látványbetonokat készítünk.
A látványbeton esetében már a szó is azt mutatja, hogy a készítendő szerkezet egy olyan nem takart beton felület, amely ún. látványosságként, látványelemként is funkcionál az adott épületben. Megjelenéséből adódóan várhatóan nem kap eltakarást, de felületi kezelése viszont szükséges (esetleges impregnálás stb).

Fontos, hogy ezt a látványosságot, az elvárt megjelenést meg tudjuk fogalmazni. Látványbeton szerkezeteket akkor lehet megfelelő színvonalon kivitelezni, ha a tervezők által meghatározott követelmények egyértelműek. Amennyiben a tervdokumentációban szereplő információk nem egyértelműek, abban az esetben a kivitelezői tapasztalatok alapján a tervezői szakaszban is szívesen együtt dolgozunk, tanácsokkal segítjük a tervezési fázist.

A pontos követelményszint ismeretében elkészítjük az adott szerkezethez szükséges Technológiai Utasításokat és a Minőségbiztosítási tervet.A követelmények két csoportra oszthatók:

Az első, ami a kivitelezés során elkövetett hibákra vonatkozik, síkfogasság, hullámosság, stb,. Ezek meghatározására tervezői leírás szükséges, hogy bizonyos hibák, eltérések milyen nagyságrendben engedélyezettek (ezt alapvetően szabályozza az MSZ 24803-6-3).

A követelmények másik csoportjába tartoznak a látványbeton szerkezetek készítésével kapcsolatos egyéb követelmények, mint például a zsalulenyomati kép, a felületi struktúra a csatlakozások, munkahézagok milyensége. Ezek esetében a tervezőnek szintén konkrétan megfogalmazott igényeket kell rögzítenie.

A követelményeket ezen két csoport szerint a kivitelezés előtt feltétlenül meg kell határozni, a kivitelezőnek pedig meg kell ismernie, mert ezek alapján lehetséges olyan látványbeton szerkezeteket készíteni amit a tervező illetve a megrendelő megálmodott, az adott épülethez vagy műtárgyhoz kapcsolódva, esetleg annak részeként elképzelt.

Szakmai felkészültségünket támasztja alá, hogy a 2013-ban a Terc kiadó által megjelent "Látszóbeton-látványbeton" című könyvben társszerzőként is közreműködtünk. https://www.terc.hu/termek/latszobeton-latvanybeton