Általános szállítási feltételek
A szállítási tevékenység alapját a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek képezik, melynek tartalma minden megbízóra egységesen érvényes.

FUVAROZÁSI MEGBÍZÁS
A megbízás minden olyan esetben létrejön, amikor az előzetesen történt megállapodást követően a Megbízó megbízást ad írásban az arra rendszeresített "Fuvarozási megbízás" űrlap kitöltésével, online illetve faxon történő elküldésével. A megbízásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, ami a sikeres fuvarteljesítéshez szükséges. Ha a fuvarozási megbízás tartalmaz minden olyan adatot, információt, ami a kifogástalan fuvarteljesítést lehetővé teszi, továbbá a Megbízóval kapcsolatos adatok (Cégnév; Adószám; Bankszámla száma; stb.) megfelelnek a valóságnak, akkor a megbízást elfogadjuk és írásban visszaigazoljuk. A megbízást a pontos teljesítés érdekében legalább 48 órával a feladat megkezdése előtt kérjük leadni, egyébként a meghatározott fel- illetve lerakási idők betartását nem tudjuk garantálni.

FUVARDÍJ
Az általunk adott ajánlat mindig csak az adott viszonylatban az adott árura és az adott időpontban érvényes. A fuvarozás során felmerülő egyéb költségek (kompjegy, spedíciós költség, vámkezelés stb.) a Megbízót terhelik, kivéve, ha az említett költségek a fuvardíjban előzetesen felszámításra kerültek. A megadott kilométerdíjat oda-vissza számítjuk.

FUVARMEGBÍZÁS LEMONDÁSA
Fuvarmegbízás lemondása csak írásban történhet és legalább a rakodási idő előtt 24 órával irodánkba kell érkeznie. Ha ez nem történik meg, illetve a lemondás későn érkezik akkor az adott megbízás meghiúsult fuvarnak tekintendő és pótdíj megfizetését vonja maga után.

MEGHIÚSULT FUVARMEGBÍZÁS
A Megbízó hibájából meghiúsult fuvar, pótdíj felszámolását teszi indokolttá, melynek összege 200 EUR, vagy az ennek megfelelő meghiúsult szállítás napján érvényes MNB általi EUR/HUF középárfolyamon számított forint összeg.

FIZETÉSI FELTÉTELEK
A teljesítést követő 15 naptári nap, Ettől eltérő megállapodás esetén a megbízás visszaigazolása tartalmazza. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori banki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

FUVARDÍJAK
(A mindenkor érvényes MOL NyRt. által meghatározott kiskereskedelmi egységár szerint bruttó 460 Ft/liter gázolaj árig)

TEHERBÍRÁS ÓRADÍJ HELYI SZÁLLÍTÁS
Budapest és 25km-es vonzáskörzet
VIDÉK
25 km felett
3,5 tonna 5 000 Ft/óra 25 000 Ft/szállítási alkalom 170 Ft/km
8,4 tonna 6 000 Ft/óra 30 000 Ft/szállítási alkalom 245 Ft/km
16,8 tonna 9 000 Ft/óra 40 000 Ft/szállítási alkalom 290 Ft/km
24,0 tonna 12 000 Ft/óra 50 000 Ft/szállítási alkalom 310 Ft/km


ÓRADÍJ
A helyi szállítás esetében egyedi, óradíjas megállapodás esetén, vagy a várakozás időtartamára díjtáblázat szerint felszámított díj.

HELYI SZÁLLÍTÁS
Helyi szállításnak minősül a Budapest közigazgatási határán belüli és a telephelytől számított 25 km-en belüli szállítás, fel-lerakodással maximum 3 óra időtartamig. Megrendelő érdekköréből adódó, 3 órát meghaladó várakozás esetén, díjtáblázat szerinti Várakozási díj számítandó fel.

VIDÉK
Vidéki szállításnak minősül a teleptől számított 25 km távolságot meghaladó szállítás, amennyiben a lerakóhely Budapest közigazgatási határán kívülre esik. Vidéki szállításnak minősül továbbá a Budapest közigazgatási határán kívüli felrakó helyről szintén Budapest közigazgatási határán kívüli vagy budapesti lerakó helyre történő szállítás.

VÁRAKOZÁSI DÍJ
A le- vagy felrakó helyen történő 1 órán belüli várakozás díjmentes. Az 1 órát meghaladó várakozás esetén várakozási díj számítandó fel, melynek mértéke a díjtáblázatban megjelölt fuvareszköz teherbírásánál megjelölt óradíj. A várakozási díj felszámításakor minden megkezdett óra egész óraként kerül elszámolásra.

A közölt árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27% Általános Forgalmi Adót.

A megadott díjak nem tartalmazzák továbbá a díjköteles útszakaszok használatára vonatkozó e-útdíjak és esetleges behajtási engedélyek költségét. Ezen tételek a fuvardíjakon felül kerülnek elszámolásra.